ویژگی های کاربردی محصول کانترکریستالی - پیزا جدید

مناسب برای روشنایی فضای بالای اپن آشپزخانه، اپن جزیره وبرای روشنایی فضای بالای میزغذاخوری مستطیل شکل، مناسب برای فضاهایی با دکوراسیون کلاسیک و مدرن

کانترکریستالی - پیزا جدید


زمان تحویل کالا از تاریخ ثبت سفارش 10 الی 14 روز کاری میباشد

4

قیمت : 7,010,000 تومان

مشخصات محصول

ابعاد:                 35*120 سانتی متر

تعداد طبقات:      2طبقه

رنگ فرم:            مشکی

رنگ کریستال:     سفید

نوع لامپ:         E14 

تعداد لامپ:        11عدد

نوع رنگ:            استاتیک

جنس بدنه:         آهن

نوع کریستال:      درجه1

 

موجودی
2
تعداد

محصولات مرتبط

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ: 8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

3,650,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:35*90 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: شامپاین * تعداد لامپ:11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,481,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:120*35 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

7,245,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:35*120 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم: مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ: 11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

7,010,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا جدید کانترکریستالی - پیزا جدید جدید

کانترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:35*90 سانتی متر * تعداد طبقات:2طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ:11عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

5,355,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا کانترکریستالی - پیزا جدید

کانترکریستالی - پیزا

ابعاد:30*90 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:16عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,550,000   تومان  

کانترکریستالی - پیزا کانترکریستالی - پیزا جدید

کانترکریستالی - پیزا

ابعاد:30*125 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:21عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

5,950,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا پروانه لوسترکریستالی - پیزا پروانه جدید

لوسترکریستالی - پیزا پروانه

ابعاد:دایره قطر 60 سانتی متر * تعداد طبقات:1طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ: 8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

2,300,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: شامپاین * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

3,717,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:مربع50 سانتی متر * تعداد طبقات:5 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:14عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

3,500,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:مربع 50 سانتی متر * تعداد طبقات:5 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:14عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

3,500,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:6 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:12عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,100,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید لوسترکریستالی - پیزا جدید جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:4طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:18عدد * نوع رنگ:استاتیک

5,670,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا لوسترکریستالی - پیزا جدید

لوسترکریستالی - پیزا

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:6 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:12عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,340,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید لوسترکریستالی - پیزا جدید جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:4طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:18عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,985,000   تومان  

لوسترکریستالی - چیاکو لوسترکریستالی - چیاکو جدید

لوسترکریستالی - چیاکو

ابعاد:دایره قطر50 سانتی متر * تعداد طبقات:5 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:20عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

6,800,000   تومان  

کانترکریستالی - چیاکو کانترکریستالی - چیاکو جدید

کانترکریستالی - چیاکو

ابعاد:100*40 سانتی متر * تعداد طبقات:2 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:28 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

6,700,000   تومان  

لوسترکریستالی - سبا پروانه لوسترکریستالی - سبا پروانه جدید

لوسترکریستالی - سبا پروانه

ابعاد:دایره قطر60 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

4,400,000   تومان  

لوسترکریستالی - شمس لوسترکریستالی - شمس جدید

لوسترکریستالی - شمس

ابعاد: دایره قطر60 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

4,700,000   تومان  

لوسترکریستالی - شمس لوسترکریستالی - شمس جدید

لوسترکریستالی - شمس

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

3,570,000   تومان  

لوسترمدرن - سوزنی لوسترمدرن - سوزنی جدید

لوسترمدرن - سوزنی

ابعاد:دایره قطر80 سانتی متر * رنگ فرم:نقره ای * تعداد لامپ:25 عددد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

5,500,000   تومان  

لوسترمدرن - عدسی لوسترمدرن - عدسی جدید

لوسترمدرن - عدسی

ابعاد:دایره قطر50 سانتی متر * رنگ فرم:پتینه * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

3,570,000   تومان  

دیوارکوب مدرن - عدسی دیوارکوب مدرن - عدسی جدید

دیوارکوب مدرن - عدسی

رنگ فرم:پتینه * تعداد لامپ:1عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

770,000   تومان  

دیوارکوب مدرن - پولکی دیوارکوب مدرن - پولکی جدید

دیوارکوب مدرن - پولکی

ابعاد:دایره قطر40سانتی متر * تعداد طبقات:3 طبقه * رنگ فرم:پتینه * رنگ پولک:سفید * تعداد لامپ:3عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

770,000   تومان  

لوسترمدرن - پولکی لوسترمدرن - پولکی جدید

لوسترمدرن - پولکی

ابعاد:دایره قطر40سانتی متر * تعداد طبقات:3 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ پولک:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

2,940,000   تومان  

استند مدرن - پولکی استند مدرن - پولکی جدید

استند مدرن - پولکی

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ پولک: سفید * تعداد لامپ:8 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:درجه 1

3,080,000   تومان  

استند مدرن - عدسی استند مدرن - عدسی جدید

استند مدرن - عدسی

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * رنگ فرم:پتینه * تعداد لامپ:4عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

3,060,000   تومان  

آباژورکریستالی - سبا آباژورکریستالی - سبا جدید

آباژورکریستالی - سبا

ابعاد:دایره قطر30 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:4عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

2,500,000   تومان  

آباژور مدرن - عدسی آباژور مدرن - عدسی جدید

آباژور مدرن - عدسی

ابعاد:دایره قطر30 سانتی متر * رنگ فرم:پتینه * تعداد لامپ:4 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن

2,550,000   تومان  

لوسترکریستالی - تیغه ای لوسترکریستالی - تیغه ای جدید

لوسترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل طلایی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:7 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

2,990,000   تومان  

کانترکریستالی - تیغه ای کانترکریستالی - تیغه ای جدید

کانترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:30*90 * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل طلایی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:11 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

5,500,000   تومان  

کانترکریستالی - تیغه ای کانترکریستالی - تیغه ای جدید

کانترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:30*90 * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل نقره ای * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:11 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

5,500,000   تومان  

لوسترکریستالی - تیغه ای لوسترکریستالی - تیغه ای جدید

لوسترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:دایره قطر50 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل نقره ای * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:10 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

3,900,000   تومان  

لوسترکریستالی - تیغه ای لوسترکریستالی - تیغه ای جدید

لوسترکریستالی - تیغه ای

ابعاد:دایره قطر30 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:استیل طلایی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * جنس بدنه:استیل * نوع کریستال:درجه1

1,980,000   تومان  

کانتر کریستالی - پیزا کانتر کریستالی - پیزا جدید

کانتر کریستالی - پیزا

ابعاد:30*90 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:16عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

4,300,000   تومان  

کانتر کریستالی - پیزا کانتر کریستالی - پیزا جدید

کانتر کریستالی - پیزا

ابعاد:30*125 سانتی متر * تعداد طبقات:3طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال: سفید * تعداد لامپ:21عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

5,700,000   تومان  

آویز استوانه ای زرد آویز استوانه ای زرد جدید

آویز استوانه ای زرد

رنگ: زرد * ارتفاع:30 سانتی متر * قطر:6 سانتی متر

340,000   تومان  

آویز استوانه ای آبی آویز استوانه ای آبی جدید

آویز استوانه ای آبی

رنگ:آبی * ارتفاع:30 سانتی متر * قطر:6 سانتی متر

340,000   تومان  

آویز استوانه ای قرمز آویز استوانه ای قرمز جدید

آویز استوانه ای قرمز

رنگ:قرمز * ارتفاع:30 سانتی متر * قطر:6 سانتی متر

340,000   تومان  

آویز استوانه ای طلایی آویز استوانه ای طلایی جدید

آویز استوانه ای طلایی

رنگ:طلایی * ارتفاع:30 سانتی متر * قطر:6 سانتی متر

340,000   تومان  

آویز استوانه ای سفید آویز استوانه ای سفید جدید

آویز استوانه ای سفید

رنگ :سفید * ارتفاع:30 سانتی متر * قطر:6 سانتی متر

340,000   تومان  

آویز استوانه ای مشکی آویز استوانه ای مشکی جدید

آویز استوانه ای مشکی

رنگ :مشکی * ارتفاع:30 سانتی متر * قطر:6 سانتی متر

340,000   تومان  

دیوارکوب مدرن-zh9929 دیوارکوب مدرن-zh9929 جدید

دیوارکوب مدرن-zh9929

دیوارکوب مدرن * تک شعله

71,000   تومان  

دیوارکوب مدرن-zh9931 دیوارکوب مدرن-zh9931 جدید

دیوارکوب مدرن-zh9931

دیوارکوب مدرن * تک شعله

71,000   تومان  

دیوارکوب مدرن-zh9930 دیوارکوب مدرن-zh9930 جدید

دیوارکوب مدرن-zh9930

دیوارکوب * ​​​​​​​تک شعله مدرن

71,000   تومان  

دیوارکوب مدرن-zh9928 دیوارکوب مدرن-zh9928 جدید

دیوارکوب مدرن-zh9928

دیوارکوب مدرن * تک شعله

71,000   تومان  

آویزمدرن-zh9923 آویزمدرن-zh9923 جدید

آویزمدرن-zh9923

آویزمدرن * تعداد لامپ:4

594,000   تومان  

آویزمدرن-zh9911 آویزمدرن-zh9911 جدید

آویزمدرن-zh9911

آویزمدرن * تک شعله

1,071,000   تومان  

آویزمدرن-zh9903 آویزمدرن-zh9903 جدید

آویزمدرن-zh9903

آویزمدرن * 6 شعله

810,000   تومان  

آویزمدرن-zh9924 آویزمدرن-zh9924 جدید

آویزمدرن-zh9924

آویزمدرن * 8 شعله

1,576,000   تومان  

آویزمدرن-zh9925 آویزمدرن-zh9925 جدید

آویزمدرن-zh9925

آویزمدرن * 8 شعله

1,576,000   تومان  

آویزمدرن-zh9926 آویزمدرن-zh9926 جدید

آویزمدرن-zh9926

آویزمدرن * تک شعله

405,000   تومان  

آویز مدرن - zh9905 آویز مدرن - zh9905 جدید

آویز مدرن - zh9905

آویزمدرن * سه شعله

225,000   تومان  

آویزمدرن-zh9932 آویزمدرن-zh9932 جدید

آویزمدرن-zh9932

آویزمدرن * سه شعله

225,000   تومان  

آویزمدرن-zh9933 آویزمدرن-zh9933 جدید

آویزمدرن-zh9933

آویزمدرن * سه شعله

225,000   تومان  

آویزمدرن-zh9934 آویزمدرن-zh9934 جدید

آویزمدرن-zh9934

آویزمدرن

225,000   تومان  

آویزمدرن-zh9900 آویزمدرن-zh9900 جدید

آویزمدرن-zh9900

آویزمدرن * تعدادلامپ:4

648,000   تومان  

آویزمدرن-zh9908 آویزمدرن-zh9908 جدید

آویزمدرن-zh9908

آویزمدرن * سه شعله

405,000   تومان  

آویزمدرن-zh9927 آویزمدرن-zh9927 جدید

آویزمدرن-zh9927

آویزمدرن * سه شعله

315,000   تومان  

آویزمدرن-zh9910 آویزمدرن-zh9910 جدید

آویزمدرن-zh9910

آویزمدرن * سه شعله

342,000   تومان  

آویزمدرن-zh9909 آویزمدرن-zh9909 جدید

آویزمدرن-zh9909

آویزمدرن * تک شعله

1,071,000   تومان  

آویزمدرن-zh9902 آویزمدرن-zh9902 جدید

آویزمدرن-zh9902

آویزمدرن * سه شعله

477,000   تومان  

آویزمدرن-zh9907 آویزمدرن-zh9907 جدید

آویزمدرن-zh9907

آویزمدرن * تک شعله

171,000   تومان  

آویزمدرن-zh9920 آویزمدرن-zh9920 جدید

آویزمدرن-zh9920

آویزمدرن * 8شعله

568,000   تومان  

آویزمدرن-zh9921 آویزمدرن-zh9921 جدید

آویزمدرن-zh9921

آویزمدرن * 24 شعله

1,704,000   تومان  

آویزمدرن-zh9917 آویزمدرن-zh9917 جدید

آویزمدرن-zh9917

آویزمدرن * 6 شعله

480,000   تومان  

آویزمدرن-zh9918 آویزمدرن-zh9918 جدید

آویزمدرن-zh9918

آویزمدرن * 6 شعله

480,000   تومان  

آویزمدرن-zh9919 آویزمدرن-zh9919 جدید

آویزمدرن-zh9919

آویزمدرن * 6 شعله

480,000   تومان  

آویزمدرن-zh9915 آویزمدرن-zh9915 جدید

آویزمدرن-zh9915

آویزمدرن_6 شعله

480,000   تومان  

آویزمدرن- zh9916 آویزمدرن- zh9916 جدید

آویزمدرن- zh9916

آویزمدرن * 4 شعله

268,000   تومان  

آویز مدرن_ zh9914 آویز مدرن_ zh9914 جدید

آویز مدرن_ zh9914

آویزمدرن * سه شعله

335,000   تومان  

آویزمدرن - zh9906 آویزمدرن - zh9906 جدید

آویزمدرن - zh9906

آویزمدرن * 3 شعله

279,000   تومان  

آویزمدرن_zh9922 آویزمدرن_zh9922 جدید

آویزمدرن_zh9922

آویزمدرن * 12 شعله

1,152,000   تومان  

آویز مدرن- zh9904 آویز مدرن- zh9904 جدید

آویز مدرن- zh9904

آویزمدرن * سه شعله

335,000   تومان  

آویز مدرن_ zh9901 آویز مدرن_ zh9901 جدید

آویز مدرن_ zh9901

آویزمدرن * سه شعله

405,000   تومان  

لوسترکریستالی - سبا پروانه لوسترکریستالی - سبا پروانه جدید

لوسترکریستالی - سبا پروانه

ابعاد:دایره قطر40 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

3,150,000   تومان  

لوسترکریستالی - سبا پروانه لوسترکریستالی - سبا پروانه جدید

لوسترکریستالی - سبا پروانه

ابعاد: دایره قطر80 سانتی متر * تعداد طبقات:1 طبقه * رنگ فرم: مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:12 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,750,000   تومان  

کانترکریستالی - سبا کانترکریستالی - سبا جدید

کانترکریستالی - سبا

ابعاد:100*30 سانتی متر * تعداد طبقات:1طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:12 عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

5,600,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا پروانه لوسترکریستالی - پیزا پروانه جدید

لوسترکریستالی - پیزا پروانه

ابعاد:دایره قطر 45 سانتی متر * تعداد طبقات:1طبقه * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:6 عدد * نوع رنگ:استاتیک * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال: درجه1

1,800,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 45 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:6عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

2,520,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 75 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

4,864,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 90 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:شامپاین * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

6,010,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 90 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

5,822,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 75 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:8عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

4,725,000   تومان  

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین جدید

لوسترکریستالی - پیزا جدید دولاین

ابعاد:دایره قطر 45 سانتی متر * رنگ فرم:مشکی * رنگ کریستال:سفید * تعداد لامپ:6عدد * نوع رنگ: استاتیک * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال: درجه1

2,457,000   تومان  

لوسترکریستالی- عروس لوسترکریستالی- عروس جدید

لوسترکریستالی- عروس

ابعاد: 60 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال:سفید * جنس بدنه:آهن * نوع کریستال:درجه1

5,400,000   تومان  

کانترکریستالی - عروس کانترکریستالی - عروس جدید

کانترکریستالی - عروس

ابعاد:120*35 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال: سفید * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

9,240,000   تومان  

کانترکریستالی - عروس کانترکریستالی - عروس جدید

کانترکریستالی - عروس

ابعاد:90*35 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال: سفید * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

7,200,000   تومان  

کانترکریستالی - عروس کانترکریستالی - عروس جدید

کانترکریستالی - عروس

ابعاد:60*35 سانتی متر * رنگ فرم:طلایی * رنگ کریستال: سفید * جنس بدنه: آهن * نوع کریستال:درجه1

5,400,000   تومان